Loi Krathong Day

ประเพณีลอยกระทง จัดเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีน่าสนใจของประเทศไทย จัดขึ้นตามปฏิทินทางจันทรคติ ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยมีความเชื่อที่แฝงมากับการทำพิธีกรรมนี้ว่า เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการ ชำระล้างร่างกาย , ดื่มกิน รวมถึงการทิ้งของเสียต่างๆ ลงไปในแหล่งน้ำ อีกทั้งยังมีความเชื่อพ่วงมาอีกด้วยว่า เป็นการลอยความทุกข์ , ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆ ให้ลอยหายไปกับแม่น้ำอีกด้วย

เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย

ถ้าย้อนถามไปถึงประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงแล้วละก็… ในประเทศไทยไม่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ เพียงแต่มีเรื่องเล่าขานกันมาว่า ลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณซึ่งผู้คนปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หากแต่ในสมัยโบราณผู้คนได้เรียกประเพณีลอยกระทงว่า ‘พิธีจองเปรียง’ อีกทั้งยังมีหลักฐานอ้างอิงจากศิลาจารึกหลักที่ 1 อีกด้วย โดยกล่าวว่า งานประเพณีนี้เป็นงานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย จึงทำให้มีการวิเคราะห์กันว่า งานนี้น่าจะเป็น ‘งานลอยกระทง’ แน่นอน จนกระทั่งมีการสืบสานประเพณีกันเรื่อยมา ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ และพัฒนากลายมาเป็นวันลอยกระทงในปัจจุบันนี้

ประวัตินางนพมาศ

ถ้าพูดถึงประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันเสมอและขาดไปไม่ได้ นั่นก็คือ ‘นางนพมาศ’ โดยท่านเกิดในสมัยรัชกาลพญาเลอไท บิดาของท่านเป็นพราหมณ์ นาม โชติรัตน์ รับราชการเป็นปุโรหิต ส่วนมารดาชื่อ เรวดี ต่อมานางนพมาศได้ถวายตัวเข้ารับราชการในราชสำนักของสมเด็จพระร่วงเจ้า จนกระทั่งได้รับตำแหน่ง ‘ท้าวศรีจุฬาลักษณ์’ พระสนมเอก นางนพมาศ เป็นหญิงที่มีฉายาว่า ‘กวีหญิงคนแรกของไทย’ ท่านยังได้เขียน ‘ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์’ ขึ้น เพื่อนำเป็นหลักดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในการเข้ารับราชการของนางสนมทั้งหลาย โดย ‘ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์’ แต่งด้วยร้อยแก้วและมีกลอนดอกสร้อยผสมอยู่ด้วย โดยเนื้อเรื่องได้เขียนถึงประเพณีต่าง ๆ ของปะเทศไทย เช่น การประดิษฐ์พานหมาก 2 ชั้นเพื่อรับแขกบ้าน – แขกเมือง , ประดิษฐ์โคมลอยรูปดอกบัว ใช้ในพระราชพิธีลอยกระทง เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ ประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันอย่างรื่นเริง ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของไทย และนอกจากจะมีการลอยกระทงแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมงานบันเทิงใจต่างๆอีกด้วย เช่น การประกวดนางนพมาศ , งานวัด เป็นต้น