Songkran festival

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของไทยและยังหมายถึงการเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกด้วย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และยังเป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุอีกด้วย โดยพิธีกรรมและการละเล่นในช่วงวันสงกรานต์นั้น ได้แก่ การทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ในช่วงเช้า จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการสาดน้ำประแป้งกันอย่างสุภาพ นอกจากนี้ยังมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในครอบครัวอีกด้วย สำหรับสถานที่เล่นน้ำยอดฮิตของชาวต่างชาติ ได้แก่ ย่านสีสม ถนนข้าวสาร เชียงใหม่ ขอนแก่น