Thai Tradition Festival

เทศกาลของไทยที่มีความสำคัญตั้งแต่ เดือน มกราคม-ธันวาคม สามารถไปเที่ยวได้ ดูข้อมูลเพิ่มได้จากทางหน้าเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทอยู่ตลอด

เดือนมกราคม
งานกาชาดและงานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหาร
งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและศิลปวัฒนธรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี
งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม จังหวัดนครปฐม

เดือนกุมภาพันธ์
งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวามเมืองเลย จังหวัดเลย
งานมหกรรมหุ่นฝางนก งานของดี และงานกาชาด จังหวัดชัยนาท
งานเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานพระนครคีรีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
งานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
งานสะโตกช้างลำปาง จังหวัดลำปาง
งานไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่
งานนมัสการพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
งานมหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
งานวันมะปรางหวาน และของดีที่นครนายก จังหวัดนครนายก
งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
งานนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร

เดือนมีนาคม
เทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา
งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน จังหวัดยะลา
ประเพณีเผ่าไทศรีสะเกษและเทศการดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
เทศกาลว่าวนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพ
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
งานโลกทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร
งานวันตราดรำลึก จังหวัดตราด
งานสัปดาห์องุ่นหวาน และตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ จังหวัดอ่างทอง

เดือนเมษายน
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
งานบวชพระแห่นาคด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
งานสลุงหลวงเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน จังหวัดขอนแก่น
งานประเพณีสงกรานต์และงานล้านนาไทยในอดีต จังหวัดเชียงใหม่
งานเทศกาลพัทยา จังหวัดชลบุรี
งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
งานประเพณีกองข้าว จังหวัดชลบุรี
งานวันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จังหวัดสระแก้ว
งานประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ จังหวัดนนทบุรี
งานวันอนุรักษ์มรดกไทยและมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง จังหวัดปัตตานี
งานปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เดือนพฤษภาคม
เทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
งานวันเกษตรและของดี จังหวัดปราจีนบุรี

เดือนมิถุนายน
งานประเพณีการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย
งานวันระกำหวานและผลไม้เมืองตราด จังหวัดตราด
เทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
งานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง
งานวันทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี
งานบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู

เดือนกรกฎาคม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
งานพัทยามาราธอน จังหวัดชลบุรี
งานแข่งขันแคนูและเทศกาลของดี จังหวัดนครนายก

เดือนสิงหาคม
งานวันเงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศกาลลำไยและของดีเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
งานล้านนาพฤกษาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
งานส้มโอชัยนาท จังหวัดชัยนาท
งานวันผลไม้หลังสวน จังหวัดชุมพร
งานเทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรัง

เดือนกันยายน
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดพิจิตร
เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก
งานของดีเมืองนราฯ และการแข่งขันเรือกอและ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นัง จังหวัดนราธิวาส
งานประเพณีสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดสิงห์บุรี
เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง
ประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดือนตุลาคม
งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี จังหวัดอุดรธานี
ประเพณีกินผัก จังหวัดภูเก็ต
งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
งานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสกลนคร
งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี
ประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
ประเพณีจองพารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี

เดือนพฤศจิกายน
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์
เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จังหวัดลำปาง
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
งานประเพณีโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
งานลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
เทศกาลดอกบัวตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
เทศกาลอาหารหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น
งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จังหวัดลพบุรี
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จังหวัดกระบี่

เดือนธันวาคม
งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ
งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต
งานมหกรรมว่าวอีสาน และงานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
งานอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานมหกรรมอาหาร จังหวัดเชียงใหม่
งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก
งานแร่นองทะเลทองอันดามัน จังหวัดระนอง