อีกหนึ่งวันสำคัญ

วันที่ 17 มกราคม เป็น ‘วันโคนมแห่งชาติ’ จัดเป็นวันที่มีความสำคัญต่ออาชีพ ผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีการกำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญ รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ท่านทรงพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกรทั้งหลาย จนกระทั่งทำให้ประชาชนชาวไทยมีนมสดๆ ดื่มกินจนถึงทุกวันนี้ สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับความเป็นมาของอาชีพการเลี้ยงโคนม ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง…

ประวัติความเป็นมาของวันโคนมแห่งชาติ

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2503 ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จฯ ประพาสทวีปยุโรป และทรงประทับแรมที่ประเทศเดนมาร์ก ท่านแสดงให้เห็นถึงความทรงสนพระราชหฤทัย ในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ท่านทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนม น่าจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร รวมทั้งประเทศไทย หลังจากท่านเสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กก็ได้ถวายโครงการนี้ ให้เป็นของขวัญแด่ทั้ง 2 พระองค์ พร้อมดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

เกิดอาชีพโคนมในประเทศไทย

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2504 มีการลงนามในสัญญาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2505 รวมทั้งได้ดำเนินการจัดตั้ง ‘ฟาร์มโคนม’ รวมทั้ง ‘ศูนย์ฝึกอบรม’ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยทั้ง 2 พระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า Frederick 9 และสมเด็จพระบรมราชินี แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อมาเปิดพิธีเปิดฟาร์มโคนม รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ทางรัฐบาลได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนม รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรม จากรัฐบาลเดนมาร์กอย่างเป็นทางการ รวมทั้งยังได้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดตั้งให้เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตั้งชื่อว่า ‘องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย’ เพื่อเชิดหน้าเชิดหน้าชูตา พร้อมสร้างอาชีพให้กระประชากรชาวไทยสืบต่อไป

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ในประเทศไทยถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ หากแต่เพื่อมิให้เป็นการซ้ำซ้อนกับวันครู ทำให้รัฐบาลถือเอา วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี ให้เป็นวันโคนมแห่งชาติ หลังจากนั้นทาง ‘องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย’ ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นที่ระลึก และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ของในหลวง รัชกาลที่9 อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์ ทั้งภาครัฐบาล , ภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรคนสำคัญอีกด้วย